Advocatenblad

Verschijnt 10x per jaar in print (check magazines digitaal)

Deelname opties: Advertentie, advertorial, banner, Contentkey, Exposureboost, nieuwsbrief, podcast, vacature, video.

Advocatenblad is de officiële publicatie van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en informeert de ruim 18.500 praktiserende advocaten. Het schept orde in de informatie door actuele ontwikkelingen op relevantie voor de advocatuur te selecteren en erover te berichten. Advocatenblad doet dit vanuit een onafhankelijke positie, maar geeft als officieel orgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten de Orde de ruimte om advocaten voor te lichten.

Aanvraag starten

Advocatenredactie

De redactie van het Advocatenblad wordt in raad en daad ondersteund voor tien advocaat-redacteuren, die werkzaam zijn in uiteenlopende rechtsgebieden. Zij vormen de zogeheten advocatenredactie.

Formeel legt de hoofdredacteur verantwoording af aan de advocatenredactie, die zelf ook ideeën en suggesties aandraagt. Doorgaans is er maandelijks overleg, waarbij zowel de gerealiseerde als de geplande journalistieke producties aan bod komen. De redactie vraagt de advocatenredactie standaard een oordeel bij juridische analyses en opinies die door derden worden ingezonden. Daarnaast speelt ze een belangrijke rol bij de inhoudelijke totstandkoming van de Kronieken.